1 Основні положення

Страница 0 1 2 3

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ -2001 р

ДБН Д.2.7-2000РОЗРОБЛЕНІ: Науково-виробничою фірмою

“Інпроект”

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України

від 05.10.2000 № 225 та введені в дію з 1 січня 2001 року


З М І С Т

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ТА МЕХАНІЗМІВ

(ДБН Д.2.7-2000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1 Основні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Технічна частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Частина І. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Розділ 01 Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні. . . . . . . . . . . . . . 17

Розділ 02 Крани. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

Розділ 03 Домкрати, лебідки, автонавантажувачі, підіймачі шахтні, автогідропідіймачі,підіймачі гідравлічні, щогли монтажні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40

Розділ 04 Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних

з'єднань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Розділ 05 Станції компресорні, компресори пересувні, установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57

Розділ 06 Екскаватори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Розділ 07 Бульдозери, скрепери, установки барові. . . . . . . . . . . . . . . . ... 67

Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва. . . . . . . . . . . . . . . 72

Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Розділ 11 Машини для приготування, транспортування і укладання бетону і розчину. . . 81

Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва. . . . . . . . . . 81

Розділ 13 Машини у транспортному будівництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ 14 Машини для пальових робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів. . . . . . . . . . . 81

Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі. . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування. . . . . . . 81

Розділ 19 Насосні станції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції. . . . . . . . . . . 81

Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 81

Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів, сліпів і стапелів. . . . . . 81

Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі. . . . . . . . . . . . .. 81

Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт. . . . . . . . . . . 96

Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій 81

Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами. . . . . 81

Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами. . . . 81

Розділ 28 Станції заморожування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій 81

Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт. . . . . . . . . . . 81

Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу. . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ 32 Машини, що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій 81

Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ ЗЗА Молотки клепальні, відбійні і пневмотрамбівки. . . . . . . . . . . . . .. 81

Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні. . . . . . . . . . . . ... 81

Розділ 50 Машини, що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Доповнення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Частина II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Алфавітний показчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ТА МЕХАНІЗМІВ (станом на 01.01.2001 року). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81


С О Д Е Р Ж А Н И Е

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

(ДБН Д.2.7-2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1 Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Техническая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13

Часть І. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Раздел 01 Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные. . . . . . . . . . . .. 17

Раздел 02 Краны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 21

Раздел 03 Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники,подъемники гидравлические, мачты монтажные. . . . . . . ... 40

Раздел 04 Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных

соединений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 48

Раздел 05 Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Раздел 06 Екскаватори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Раздел 07 Бульдозеры, скреперы, установки баровые. . . . . . . . . . . . . . ... 67

Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства. . . . . . . . . . . . ... 72

Раздел 09 Машины для культуртехнических работ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды, цементационное оборудование 78

Раздел 11 Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и

раствора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 81

Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства. . . . . . . . . .. 81

Раздел 13 Машины в транспортном строительстве. . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Раздел 14 Машины для свайных работ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов. . . . . . . ... 81

Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи. . . . . . . . . . . . .. 81

Раздел 17 Машины для сооружения линий связи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки. . . . 81

Раздел 19 Насосные станции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции. . . . . . . . 81

Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование. . . . . . . . . . . . . . ... 81

Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей, слипов и стапелей. . . . .. 81

Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие. . . . . . . .. 81

Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ. . . . . . .. 96

Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций 81

Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами. . . . . . 81

Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами. . . .. 81

Раздел 28 Станции замораживания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций 81

Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ. . . . . . . . . . ... 81

Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива. . . . . . . . . . . . . . . . 81

Раздел 32 Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций 81

Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент. . . . . . . . . . . . .. 81

Раздел ЗЗА Молотки клепальные, отбойные и пневмотрамбовки. . . . . . . . . . .. 81

Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные. . . . . . . . . . . . 81

Раздел 50 Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений 81

Дополнение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Часть II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Алфавитный указатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 178

УСЕРДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (по сосотоянию на 01.01.2001 года). . . . . . . . . . . . . . . . . 81


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН Д.2.7-2000

Замість ДБН IV-3-97

(ЗНіРЄМ-93/97)

1.1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (надалі — РКНЄМ) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції ціноутворення за однорівневою системою визначення вартості будівництва в поточних цінах на матеріально-технічні та трудові ресурси.

1.2 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів є обов'язковими для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування*, що здійснюються із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності. При будівництві за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.3 Кошторисні норми цього збірника призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;

- визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

1.4 Порядок розробки, побудова, виклад і оформлення РКПЄМ відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 “Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів”.

_______________________________

* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується “будівництво”.

2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні (надалі - середній розряд ланки робітників);

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший буді-вельний майданчик.

2.2 Трудовитрати, наведені в нормах частини І, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

- матеріальні ресурси на:

- заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- ремонт і технічне обслуговування;

- перебазування;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів.

2.4 Для машин і механізмів, що наведені в частині II збірника, амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на ремонт ти переміщу-вання (перебазування) враховуються у складі накладних витрат.

Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Витрати труда на ремонт та переміщування (перебазування) по цим машинам в нормах вказані довідково (в дужках).

2.5 По морських і річкових будівельних машинах (плавучих засобах) нормами враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавучих засобів.

2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проваджен-ня робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиніс-тів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови прова-дження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:

- до 3 % у літній період;

- до 4,5% у зимовий період.

2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування (графа 11) включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 (землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування) і 20 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год.

У випадках, коли проектом, з об'єктивних причин, встановлюється річний режим роботи, що відрізняється від зазначеного вище, до кошторисних норм на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які входять до перелічених розді-лів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведеш у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

машини

Шифр

машини

Річний режим роботи,

маш.-год.

1500-2500

2500-3500

4500-5500

1 Землесосні дизельні плавучі снаряди

218-0101, 218-0102

1,30

1,10

0,95

2 Землесосні електрич-ні плавучі снаряди

218-0120 - 218-0123

1,25

1,08

0,95

3 Те саме

218-0124

1,2

1,07

0,96

4 Землесосні станції перека чування

218-0201 - 218-0203

1,06

1,02

0,99

5 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки

220-0101 - 220-0120

1,12

1,04

0,98

6 Те саме

220-0201, 220-0202

1,07

1,02

0,99

2.13 Витрати ресурсів на експлуатацію заморожу вальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних норм на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням трудовитрат робітників, зайнятих керуванням цими машинами. Показники трудовитрат робітників, зайнятих керуванням машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в цілому у таблиці 2.

Таблиця 2

Холодопродуктивність, кВт

(ккал/год.)

Витрати труда,

люд. -год. /маш.-год.

До 582 (500)

3

Від 582 (500) до 3490 (3000)

4

Понад 3490 (3000)

5

При визначенні витрат ресурсів на експлуатацію резервних машин (компресорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються трудовитра-ти на перебазування (графа 12), а при складанні цін за машино-годину відповідних резервних машин враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів.

2.14 При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управліннями) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні норми, з яких вилучаються трудовитрати машиністів.

2.15 Для машин і механізмів, які працюють на стисненому повітрі, витрати стисненого повітря слід враховувати в тому разі, якщо в нормах РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР не враховано роботу компресорної установки. Вартість стисненого повітря враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин та механизмов

ДБН Д.2.7-2000

Взамен ДБН IV-3-97

(ЗНіРЄМ-93/97)

1.1 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов (далее - РСНЭМ) разработаны во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции ценообразования по одноуровневой системе определения стоимости строительства в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы.

1.2 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов являются обязательными для нового строительства, расширения, реконструкции и технического переоснащения предприятий, зданий и сооружений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства*, осуществляемых с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной формы собственности. При строительстве за счет других источников финансирования эти нормы носят рекомендательный характер и их применение обусловливается контрактом.

1.3 Сметные нормы данного сборника предназначены для:

- определения состава и количества ресурсов при осуществлении строительства;

- разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения, а также текущих единичных расценок;

- определения стоимости эксплуатации строительных машин и механиз-мов в прямых затратах в инвесторской смете и расчетов за объемы выполненных работ.

1.4 Порядок разработки, построение, изложение и оформление РСНЭМ отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 (Государственная система стандартизации Украины) и ДБН А.1.1-2-93 “Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов”.

_______________________________

* Новое строительство, расширение, реконструкция и техническое переоснащение предприятий, зданий и сооружений, ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрация памятников архитектуры и градостроительства в дальнейшем именуется “строительство”.


2.1 Таблицы норм сборника РСНЭМ содержат следующие показатели:

- средний разряд звена рабочих, занятых на управлении, ремонте, техническом обслуживании и перебазировке (далее - средний разряд звена рабочих);

- затраты труда машинистов, занятых на управлении строительных машин и механизмов (человеко-час);

- затраты энергоносителей (физические единицы измерения);

- затраты смазочных материалов (физические единицы измерения);

- затраты гидравлической жидкости (физические единицы измерения);

- затраты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании строительных машин и механизмов (человеко-час);

- затраты труда рабочих, занятых на перебазировке строительных машин и механизмов с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку.

2.2 Трудозатраты, приведенные в нормах части I, учитывают полный комплекс работ по доставке, монтажу, демонтажу, управлению, обслуживанию и ремонту строительных машин и механизмов.

2.3 Нормами не учтены и при составлении цен за машино-час учитываются дополнительно:

- амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов;

- материальные ресурсы на:

- замену быстроизнашивающихся частей;

- ремонт и техническое обслуживание;

- перебазировку;

- налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов.

2.4 Для машин и механизмов, приведенных в части II сборника, амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов, затраты на замену быстроизнашивающихся частей, затраты на ремонт и перемещение (перебазировку) учитываются в составе накладных расходов.

Затраты энергоносителей и их стоимость учитываются в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

Затраты труда на ремонт и перемещение (перебазировку) по этим машинам в нормах указаны справочно (в скобках).

2.5 По морским и речным строительным машинам (плавучим средствам) нормами учтены средневзвешенные трудозатраты на календарный год, включая периоды навигации и зимнего отстоя плавучих средств.

2.6 В случае, если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов предусмотрен 1 машинист, а по условиям проведения работ (неблагоприятные климатические условия, работа на отдельной машине, находящейся на значительном расстоянии от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнительные требования по технике безопасности и т.п.) в состав звена должен включаться помощник машиниста, к нормам трудозатрат машинистов (графа 4) следует применять коэффициент 1,8.

В случае, если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых и многоковшовых экскаваторов предусмотрено 2 машиниста, а условия проведения работ, при обеспечении соответствующей трудоспособности и производительности, позволяют осуществлять их одним машинистом без помощника, к нормам трудозатрат машинистов (графа 4) следует применять коэффициент 0,55.

2.7 Расход бензина и дизельного топлива принят по среднеотраслевым нормам и учитывает среднегодовой расход бензина и дизельного топлива с учетом работы строительных машин и механизмов в зимний период. Для запуска дизельных двигателей машин норму расхода бензина для пусковых двигателей определяют в процентах от нормы расхода дизельного топлива и учитывают дополнительно:

- до 3 % в летний период;

- до 4,5 % в зимний период.

2.8 Нормативные показатели на ремонт и техническое обслуживание (графа 11) включают трудозатраты на капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание строительных машин.

2.9 Ресурсные сметные нормы на эксплуатацию строительных машин и механизмов, установленные для условий монтажа технологического оборудования, можно применять при монтаже строительных конструкций в случаях, когда условия и требования к их монтажу аналогичны условиям и требованиям к монтажу технологического оборудования.

2.10 Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных кранов учтены трудозатраты на пусконаладочные работы, проводимые во время их монтажа и демонтажа.

Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных приставных кранов учтены трудозатраты на монтаж и демонтаж рам креплений и связей.

2.11 В ресурсных сметных нормах на эксплуатацию мостовых кранов, являющихся технологическим оборудованием, ресурсы на их перебазировку с одной строительной площадки на другую не включены и дополнительно в сметах учитываться не должны.

2.12 При калькулировании сметных норм разделов 18 (землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачивания) и 20 (гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции) годовые режимы работы машин приняты в размере 4000 маш.-ч.

Когда проектом устанавливается годовой режим работы, отличающийся от указанного выше, к сметным нормам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, которые входят в перечисленные разделы сборника, применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

машины

Шифр

машины

Годовой режим работы, маш.-ч

1500-2500

2500-3500

4500-5500

1 Землесосные дизельные

плавучие снаряды

218-0101, 218-0102

1,30

1,10

0,95

2 Землесосные электричес-кие плавучие снаряды

218-0120 - 218-0123

1,25

1,08

0,95

3 То же

218-0124

1,2

1,07

0,96

4 Землесосные станции перекачивания

218-0201 - 218-0203

1,06

1,02

0,99

5 Гидромониторно-насосно-землесосные установки

220-0101 - 220-0120

1,12

1,04

0,98

6 То же

220-0201, 220-0202

1,07

1,02

0,99

2.13 Затраты ресурсов на эксплуатацию замораживающих станций определяются суммированием сметных норм на эксплуатацию соответствующих машин, входящих в их состав (компрессоров, агрегатов, градирен и насосов для рассольной и водоохлаждающей сетей), с добавлением трудозатрат рабочих, занятых управлением этими машинами. Показатели трудозатрат рабочих, занятых управлением машинами, которые входят в состав замораживающих станций, приведены в целом в таблице 2.

Таблица 2

Холодопроизводительность, кВт

(ккал/ч)

Затраты труда,

чел.-ч /маш.-ч

До 582 (500)

3

От 582 (500) до 3490 (3000)

4

Свыше 3490 (3000)

5

При определении затрат ресурсов на эксплуатацию резервных машин (компрессоров, насосов и т.п.) в составе замораживающих станций учитываются трудозатраты на перебазировку (графа 12), а при составлении цен за машино-час соответствующих резервных машин учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов.

2.14 При предоставлении машины в аренду без машинистов для взаиморасчетов между трестами (управлениями) механизации и строительными организациями используются скорректированные сметные нормы, из которых исключаются трудозатраты машинистов.

2.15 Для машин и механизмов, которые работают на сжатом воздухе, расход сжатого воздуха следует учитывать в том случае, если в нормах РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНР не учтена работа компрессорной установки. Стоимость сжатого воздуха учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

Страница 0 1 2 3

Была ли эта страница вам полезна?
Да!Нет
9 посетителей считают эту страницу полезной.
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.

Текст

Политика конфиденциальности