РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ — 3

Страница 0 1 2 3 4

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ - 3
Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименованиемашин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

розряд

Ви

трати

труда маши-

ністів,

люд,-

год.

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

кг

Гідравлічна рідина,

кг

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

кг

Дизе-льне

паливо,

кг

Елек-троен-ергія,

кВт/

год.

Стис-нене повіт-ря,

м3

ремонті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

люд.-

год.

перебазуванні,

люд.-

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-спеціальні,ванта-

жопідйомність, т:

- специальные,гру-

зоподъемность, т:

202-0829

20

20

4,9

1,5

-

-

46,10

-

0,06

-

0,28

-

202-0830

100

100

5,6

2

-

-

192,70

-

0,21

-

1,10

-

202-0831

140

140

5,6

2

-

-

194,70

-

0,22

-

1,25

-

202-0832

180

180

5,6

2

-

-

181,50

-

0,20

-

1,53

-

202-0833

225

225

5,5

2

-

-

172,90

-

0,19

-

1,68

-

202-0834

280

280

5,6

2

-

-

208,30

-

0,24

-

1,44

-

202-0835

320

320

5,6

2

-

-

193,40

-

0,22

-

1,51

-

202-0836

400

400

5,5

2

-

-

209,90

-

0,24

-

1,68

-

202-0837

450

450

5,5

2

-

-

223,00

-

0,25

-

1,72

-

202-0838

500

500

5,3

2

-

-

226,00

-

0,26

-

1,86

-

202-0842

Крани кругової дії, прогін 43 м, вантажопідйом-ність 320-160 т

Краны кругового

действия, пролет

43 м, грузоподъем-

ность 320-160 т

5,8

4

-

-

27,60

-

0,05

0,15

0,59

0,59

Крани підвісні електричні (кран-балки), вантажо-підйомність, т:

Краны подвесные

электрические (кран-балки), гру-зоподъемность, т:

202-0901

3,2

3,2

3,5

-

-

-

1,60

-

0,02

-

0,05

-

202-0902

5

5

3,5

-

-

-

2,53

-

0,03

-

0,06

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

202-1000

Крани підвісні повноповоротні, вантажопідйом-ність 10 т

Краны подвесные полноповоротные, грузоподъемность 10 т

4,7

1

-

-

2,60

-

0,03

0,05

0,12

0,06

Крани на автомобільному ходу при роботі:

Краны на автомо-

бильном ходу при работе:

- на монтажі технологічного устаткування, вантажопід-

йомність, т:

- на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность, т:

202-1101

6,3

6,3

4,9

1

5,81

-

-

-

0,41

-

0,24

0,18

202-1102

10

10

5,6

1

-

5,80

-

-

0,45

0,16

0,32

0,17

202-1103

12,5

12,5

5,6

1

-

6,02

-

-

0,50

0,15

0,44

0,17

202-1104

16

16

5,6

1

-

7,45

-

-

0,56

0,25

0,29

0,20

202-1105

25

25

5,4

1

-

10,09

-

-

0,84

0,24

1,20

0,27

202-1106

40

40

5,3

1,5

-

11,20

-

-

0,84

0,53

1,65

0,51

202-1107

63

63

5,3

1,5

-

16,20

-

-

1,24

0,81

2,17

0,54

- на гідроенерге-тичному будів-ництві, вантажо-підйомність, т:

- на гидроэнергети-

ческом строитель-стве, грузоподъем-

ность, т:

202-1115

6,3

6,3

4,3

1

6,56

-

-

-

0,45

-

0,16

0,11

202-1116

10

10

5,3

1

3,44

3,34

-

-

0,50

0,08

0,33

0,12

202-1117

12,5

12,5

5,3

1

-

6,67

-

-

0,54

0,16

0,42

0,12

202-1118

16

16

5,2

1

-

8,34

-

-

0,64

0,22

0,59

0,14

- на спорудженні

магістральних трубопроводів, вантажопідйом=ність, т:

- на сооружении

магистральных трубопроводов, грузоподъемность, т:

202-1128

6,3

6,3

5,6

1

5,30

-

-

-

0,41

0,03

0,29

0,12

202-1129

10

10

5,5

1

-

6,02

-

-

0,45

0,03

0,44

0,13

202-1130

12,5

12,5

5,5

1

-

7,45

-

-

0,60

0,04

0,46

0,14


Страница 0 1 2 3 4

Была ли эта страница вам полезна?
Да!Нет
9 посетителей считают эту страницу полезной.
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.

Текст

Политика конфиденциальности