Лекции по праву — часть 14

1Способи збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесуПодробнее
2Современные пути развития отношений по несостоятельности (банкротству) в странах континентальной ЕвропыПодробнее
3Сделки на рынке недвижимости Республики КазахстанПодробнее
4Система органов исполнительной власти в РФПодробнее
5Суб’єктивна сторона порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власностіПодробнее
6Суддя як гарант законності та обґрунтованості проведення слідчих дійПодробнее
7Сутність і значення витребування предметів і документів як самостійного способу збирання доказівПодробнее
8Сутність процесуальних гарантій у кримінальному судочинствіПодробнее
9Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесіПодробнее
10Тактика осмотра места происшествияПодробнее
11Трудовий договір, його види, форма та змістПодробнее
12Тенденції сучасної злочинності, які зумовлюють феномен протиправного впливуПодробнее
13Теоретический анализ института наследования по завещанию в гражданском законодательствеПодробнее
14Теория государства и праваПодробнее
15Функції праваПодробнее
16Учредительные договоры как источники Европейского праваПодробнее
17Характеристика протиправного впливу як підстави здійснення провадження по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинствіПодробнее
18Subject of legal linguisticsПодробнее
19Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України та інших осіб, які беруть участь у судовому адміністративному провадженні в адміністративному суді першої інстанціїПодробнее
20Анализ положений Закона о несостоятельности (банкротстве)Подробнее
21Анализ системы и структуры ОГВ субъектов РФ с учётом особенностей федеративного устройства России на примере НСОПодробнее
22Особенности права на опубликованиеПодробнее
23Правові аспекти участі громадськості в прийнятті рішень щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст УкраїниПодробнее
24Понятие и классификация судебных доказательствПодробнее
25Права граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительстваПодробнее
26Право на соціальне забезпечення в системі прав і свобод людини і громадянинаПодробнее
27Поняття та правові ознаки екологічної безпеки у плануванні та забудові міст УкраїниПодробнее
28Поділ спільного майна подружжяПодробнее
29Правоприменительный акт: понятие, разновидности, спецификаПодробнее
30Правовое регулирование арендных отношений в сфере недвижимости города Москвы и его совершенствованиеПодробнее
31Преступления против компьютерной информацииПодробнее
32Основы трудового и уголовного законодательстваПодробнее
33Правовое регулирование труда несовершеннолетних работниковПодробнее
34Особенности расследования дорожно-транспортных происшествийПодробнее
35Право собственностиПодробнее
36Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові містПодробнее
37Особенности методики расследования убийств по наймуПодробнее
38Правовой статус и место Конституционного суда в системе органов государственной властиПодробнее
39Предметна юрисдикція міжнародних кримінальних трибуналів по колишній Югославії та РуандіПодробнее
40Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиковПодробнее
41Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществПодробнее
42Поняття правовідносин по соціальному забезпеченню допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитиниПодробнее
43Плата за жилое помещение. Правовое положение общежитий в жилых помещенияхПодробнее
44Правовой анализ таможенного контроля в системе административных процедур таможенного делаПодробнее
45Понятие, значение и особенности форм государстваПодробнее
46Основы криминологииПодробнее
47Патентознавство та авторське правоПодробнее
48Правовое регулирование деятельности иностранных инвесторовПодробнее
49Применение к семейным отношениям гражданского законодательстваПодробнее
50Принципи соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитиниПодробнее
51Причини та умови статевих злочинів щодо неповнолітнього у сучасній УкраїніПодробнее
52Психологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітньогоПодробнее
53Рабочее время: понятие и виды. Режим рабочего времениПодробнее
54Развитие института уполномоченного по правам человека в РФПодробнее
55Разрешение юридических коллизийПодробнее
56Реалізація концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в заснуванні та діяльності Нюрнберзького і Токійського воєнних трибуналівПодробнее
57Реформування органів внутрішніх справ України як фактор розвитку функції забезпечення законності та правопорядкуПодробнее
58Реформы Солона в Древней Греции и Сервия Туллия в Древнем РимеПодробнее
59Рецепция римского права в современном законодательстве РФ о гражданствеПодробнее
60Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період "холодної війни"Подробнее
61Роль міжнародної інформації в захисті прав людиниПодробнее
62Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітньогоПодробнее
63Способы защиты миноритарных акционеров в рамках европейского и американского подходовПодробнее
64Отчёт по практике - Структура отдела управления культуры Уссурийского городского округаПодробнее
65Тривала відсутність працівника на робочому місціПодробнее
66Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнихПодробнее
67Экономические преступления в мировой таможенной практикеПодробнее
68Сущность трасологической экспертизыПодробнее
69Юридична відповідальність в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні і забудові міст УкраїниПодробнее
70Юридичний склад умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніхПодробнее
71Юрисдикція судів України за спеціалізацієюПодробнее
72Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст УкраїниПодробнее
73Статус суддів УкраїниПодробнее
74Уголовно-правовые основы допроса несовершеннолетнихПодробнее
75Уголовное правоПодробнее
76Судебное разбирательствоПодробнее
77Административное право Российской ФедерацииПодробнее
78Виды гражданско-правовых договоровПодробнее
79Государственная властьПодробнее
80Государственная гражданская службаПодробнее
81Вчення про особистість у суспільних наукахПодробнее
82Возмещение вреда, причиненного гражданину при оказании психиатрической помощиПодробнее
83Віктимологічні аспекти поведінки неповнолітніх жертв статевих злочинівПодробнее
84Гарантии и компенсации работникам. Коллективные переговорыПодробнее
85Влияние различных типов учреждений на ведение финансово-хозяйственной деятельностиПодробнее
86Деятельность специалиста в уголовном процессеПодробнее
87Древнее иудейское правоПодробнее
88Гражданско-правовое регулирование и охрана средств индивидуализации товаровПодробнее
89Европейский суд по правам человека: организация и практика деятельностиПодробнее
90Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих Российской ФедерацииПодробнее
91Договор оказания гостиничных услугПодробнее
92Деятельность Комитета Государственной Думы по делам молодежиПодробнее
93Договорные обязательства в электроэнергетикеПодробнее
94Договоры финансовой аренды (лизинга)Подробнее
95Изобразительное искусство как объект авторского праваПодробнее
96Законодательное обеспечение права граждан на экологическую информациюПодробнее
97Історичні й соціально-економічні аспекти практики застосування альтернативних видів покараньПодробнее
98Институты амнистии и помилования как поощрительные нормы уголовного права РоссииПодробнее
99Имущественные сделки супругов. Особенности правового регулированияПодробнее
100Колонии-поселения как вид исправительных учреждений, исполняющих наказания в Республике КазахстанПодробнее
101Законодательство в области исполнения уголовных наказанийПодробнее
102Клевета: общая характеристикаПодробнее
103Лишение государственных наград и почетного звания как вид наказания в российском уголовном законодательствеПодробнее
104Конституционное право граждан на участие в делах РФПодробнее
105Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікаціяПодробнее
106Литовские статуты как источники праваПодробнее
107Множественность преступленийПодробнее
108Правовые аспекты деятельности общества с ограниченной ответственностьюПодробнее
109Подследственность уголовных делПодробнее
110Правове регулювання договорів підряду в цивільному праві зарубіжних країн.Подробнее
111Основы технико-криминалистической экспертизы документовПодробнее
112Назначение наказанияПодробнее
113Оценка развития электронных государств в Западной Европе и РоссииПодробнее
114Понятие вещи и ее классификацияПодробнее
115Предупреждение преступлений и административных правонарушений в сфере охраны окружающей средыПодробнее
116Предъявление обвинения и допрос обвиняемогоПодробнее
117Обвинение и защита – движущие силы уголовного судопроизводстваПодробнее
118Правовые и организационные основы надзора за осужденными в исправительных учрежденияхПодробнее
119Опека и попечительство как вид социальной заботы государстваПодробнее
120Правомерность решений в практических ситуацияхПодробнее
121Операции аренды нежилого помещенияПодробнее
122Опіка та піклування над дітьмиПодробнее
123Наркомания в аспектах угроз национальной безопасностиПодробнее
124Объекты патентного праваПодробнее
125Нарушения налогового права и ответственность за их нарушениеПодробнее
126Наследование жилых помещенийПодробнее
127Обязательства вследствие причинения вреда. Индивидуализация юридического лицаПодробнее
128Организационно-правовые формы юридических лиц в российском законодательствеПодробнее
129Право интеллектуальной собственностиПодробнее
130Политические права и свободы человека в Конституции РФПодробнее
131Правовые основы договора ипотекиПодробнее
132Особенности судебной защиты чести и достоинства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органовПодробнее
133Правовое регулирование гражданства Российской ФедерацииПодробнее
134Правонарушение и юридическая ответственностьПодробнее
135Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФПодробнее
136Отношения социального партнерстваПодробнее
137Понятие и система экологических преступленийПодробнее
138Пробелы в праве и способы их устраненияПодробнее
139Полномочия прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводстваПодробнее
140Основные вопросы праваПодробнее
141Пути совершенствования уголовно-процессуальной деятельности специализированных подразделений дознания органов внутренних делПодробнее
142Понятие и виды международных правонарушенийПодробнее
143Понятие приговора и его постановлениеПодробнее
144Порядок принятия федерального бюджета на последующий финансовый годПодробнее
145Правовое регулирование Забайкальского краяПодробнее
146Правовое регулирование залога недвижимого имуществаПодробнее
147Система наказаний Уголовного Кодекса Росийской ФедерацииПодробнее
148Соотношение правопорядка и общественного порядкаПодробнее
149Состав преступленияПодробнее
150Социальная защита инвалидов в РФПодробнее
151Социальные гарантии в трудовом и гражданском правеПодробнее
152Специфика, содержание и виды договора страхования гражданской ответственностиПодробнее
153Сравнительная характеристика систем местного самоуправления Дании и НорвегииПодробнее
154Сравнительный анализ государственных должностей и должностей государственной службыПодробнее
155Структура и правовой режим договора морского агентированияПодробнее
156Субъекты административной ответственностиПодробнее
157Сущность источников праваПодробнее
158Теория прав человекаПодробнее
159Территориальные основы местного самоуправления в РФ. Международное законодательство о местном самоуправленииПодробнее
160Трасологическое исследование объектов экспертизыПодробнее
161Третейское разбирательство споров между гражданамиПодробнее
162Характеристика видов должностных преступленийПодробнее
163Характеристика государстваПодробнее
164Характерные черты, тенденции развития и особенности деликтных обязательствПодробнее
165Цивільно-правова відповідальністьПодробнее
166Форма об’єктивації фінансово-правових норм Конституційного Суду УкраїниПодробнее
167Формально-юридический анализ договора купли-продажи недвижимостиПодробнее
168Автоматизированная информационная поддержка мероприятий по борьбе с преступностьюПодробнее
169Анализ деятельности государственных служащих в системе государственной службыПодробнее
170Анализ деятельности профильных государственных органов в сфере здравоохранения и социальной защиты ПМР за 2010 годПодробнее
171Анализ организации деятельности участников следственно-оперативной группыПодробнее
172Анализ особенностей системы государственного управления в Российской ФедерацииПодробнее
173Анализ правовой нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК РФ)Подробнее
174Анализ процесса банкротства профессиональных участников рынка ценных бумагПодробнее
175Аспекты анализа методологических проблем соотношения государства и праваПодробнее
176Бандитизм и вооруженный разбой: сходства и различияПодробнее
177Взаимосвязь политической системы и государстваПодробнее
178Взаимодействие органов следствия и судаПодробнее
179Возобновление предварительного следствияПодробнее
180Виды и действительность сделокПодробнее
181Виды и формы соучастия в преступленииПодробнее
182Вопросы привлечения к административной ответственности в РоссииПодробнее
183Государственная антикоррупционная политика в системе государственной гражданской службыПодробнее
184Государственное казначейство в системе исполнительного бюджетаПодробнее
185Вымогательство в уголовном праве РоссииПодробнее
186Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителейПодробнее
187Договор коммерческой концессииПодробнее
188Отчёт по практике - Загальна характеристика діяльності Рожищенської районної ради Волинської областіПодробнее
189Договор аренды недвижимого имуществаПодробнее
190Институт конституционной юстиции в политико-правовой системе современной РоссииПодробнее
191Ипотечное кредитованиеПодробнее
192Изучение прокуратуры и комитета государственного контроля Республики БеларусьПодробнее
193К вопросу о понимании системы науки современного конституционного праваПодробнее
194К вопросу о применении европейских стандартов по защите прав человека при осуществлении конституционного правосудия в Республике ТатарстанПодробнее
195Источники права Европейского СоюзаПодробнее
196Источники римского праваПодробнее
197Законодательство, связанное с освобождением от уголовной ответственностиПодробнее
198Криминологическая характеристика организованной преступностиПодробнее
199Кража в уголовном праве РоссииПодробнее
200Конституційні засади української державності та еволюція політичної системиПодробнее
201Методика расследования убийствПодробнее
202Конституційно-правова відповідальністьПодробнее
203Методологические проблемы соотношения гражданского общества и государстваПодробнее
204Методы осуществления государственной властиПодробнее
205Механизм административно-правового регулированияПодробнее
206Конституционная революция в ИзраилеПодробнее
207Конституционная система Приднестровской Молдавской Республики с точки зрения французского опытаПодробнее
208Конституционное право каждого на получение квалифицированной юридической помощи как аксиологическое требование законодательства и практики его примененияПодробнее
209Криминалистическое исследование внешних признаков человекаПодробнее
210Концепция Европейского гражданства в трактовке суда Европейского СоюзаПодробнее
211Механизм осуществления государственной власти в Российской ФедерацииПодробнее
212Механизм формирования государстваПодробнее
213Конституционно-правовая ответственность: проблемные вопросы теорииПодробнее
214Криминалистическое оружиеведениеПодробнее
215Налоговая ответственность участников гражданского оборотаПодробнее
216Особливості правового регулювання економічних відносин в УкраїніПодробнее
217Основы европейского праваПодробнее
218Оценка результативности деятельности органов исполнительной властиПодробнее
219Предупреждение органами внутренних дел организованной преступностиПодробнее
220Нормотворчество субъектов Российской Федерации в рамках идей конституционализмаПодробнее
221Объективная сторона преступленияПодробнее
222Необходимость дальнейшего образования конституционных судов и пути совершенствования судопроизводстваПодробнее
223Обеспечительные меры в арбитражном процессе Российской ФедерацииПодробнее
224Определение понятия уголовно-правовой ошибки как особого обстоятельства оценки поведения субъекта преступленияПодробнее
225Несостоятельность (банкротство) юридических лицПодробнее
226Новая Конституция СербииПодробнее
227Організація роботи Ради Національної безпеки і оборони УкраїниПодробнее
228О верховенстве права и продвижении к правовой гармонии в УкраинеПодробнее
229Об эластичности конституционных принципов и конституционной политикеПодробнее
230Проблемы взаимодействия органов конституционного правосудия и местного самоуправления в субъектах Российской ФедерацииПодробнее
231Прокурорский надзорПодробнее
232Правовой статус законодательного собрания Санкт-ПетербургаПодробнее
233Понятие, виды и система источников трудового права. Дисциплинарная ответственность сотрудников ОВДПодробнее
234Причини та підстави невиконання та нереалізації актів Конституційного Суду УкраїниПодробнее
235Патентное правоПодробнее
236Особенности применения правового института купли-продажи в отношении земельных участковПодробнее
237Подготовка аптечной организации к получению лицензии на фармацевтическую деятельностьПодробнее
238Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетнихПодробнее
239Особенности процедуры рассмотрения арбитражными судами дел в сфере экономической деятельности, связанной с договорами поставкиПодробнее
240Полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводстваПодробнее
241Принцип res judicata в практике Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Российской ФедерацииПодробнее
242Подготовка к судебному заседаниюПодробнее
243Предварительное расследованиеПодробнее
244Проблема гідності та честі фізичної особи з позиції їх цивільно-правового регулюванняПодробнее
245Понятие и виды мер пресеченияПодробнее
246Основы гражданского права Российской ФедерацииПодробнее
247Понятие и формы множественности преступленийПодробнее
248Проблемы совершенствования правового регулирования общественной безопасности в практике Конституционного суда Республики КарелияПодробнее
249Показания участников уголовного судопроизводстваПодробнее
250Решение конституционного суда как самостоятельный источник праваПодробнее
251Система и структура конституционного права УкраиныПодробнее
252Система организационно-правовой социальной защиты граждан РоссииПодробнее
253Система российского законодательства "Об охране интеллектуальной собственности"Подробнее
254Системы местного самоуправления СШАПодробнее
255Современный конституционализм и муниципальная власть: концептуальные основы и факторы становленияПодробнее
256Современный конституционализм: теория и перспективы развитияПодробнее
257Состав преступленияПодробнее
258Социальные права человека и их обеспечение в Республике Северная Осетия - АланияПодробнее
259Стадии совершения преступленияПодробнее
260Структура и порядок обжалования постановлений суда первой инстанцииПодробнее
261Судебная фотография, ее предмет и видыПодробнее
262Судебная экспертизаПодробнее
263Тактика наркокурьеровПодробнее
264Тэорыя інстытутаў М. ОрыуПодробнее
265Убийство при отягчающих обстоятельствахПодробнее
266Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характераПодробнее
267Уголовная ответственность за террористический актПодробнее
268Уголовная ответственность за хулиганствоПодробнее
269Уголовная ответственность и состав преступления как ее основаниеПодробнее
270Уголовный законПодробнее
271Умышленное причинение вреда здоровьюПодробнее
272Фінансово-правові засади страхування в УкраїніПодробнее
273Формирование исламской концепции государстваПодробнее
274Характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій державиПодробнее
275Юридические меры защиты в контексте правовой ответственностиПодробнее
276Юридический аспект права лесопользованияПодробнее
277Юридическая сила решений Конституционного Суда: практические и теоретические аспектыПодробнее
278Этические аспекты в деятельности служб и подразделений органов внутренних делПодробнее
279Юридическая глобализация: закономерность, неизбежность, перспективыПодробнее
280Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательстваПодробнее
281Автономність третейської угодиПодробнее
282Адміністративно-правовий статус громадянинаПодробнее
283Анализ имущественных и земельных отношений и разработка предложений по совершенствованию управления имиПодробнее
284Анализ особенностей содержания и организации социальной работы с молодежью на предприятииПодробнее
285Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів за законодавством УкраїниПодробнее
286Система органів державної влади та місцевого самоврядування в УкраїніПодробнее
287Совершенствование работы отдела по управлению персоналом ОАО СтройПанельКомплектПодробнее
288Юридическая психология 7Подробнее
289Учебная книга: Гражданское право Общая часть Учебное пособие в схемахПодробнее
290Азербайджан в составе российской империиПодробнее
291Поняття підприємства 2Подробнее
292Проблеми корпоративного управління в УкраїніПодробнее
293Учебная книга: Прикладная юридическая психологияПодробнее
294Оценка эффективности управления персоналом 4Подробнее
295Система управления кадрами в социальной работеПодробнее
296Электронное государство 2Подробнее
297Договор по гражданскому законодательству Преступления против безопПодробнее
298Мовна політика в державі та її законодавчі засадиПодробнее
299Основні концепції щодо походження державиПодробнее
300Теорія держави і права 2Подробнее
301Простое расследование несчастных случаевПодробнее
302Расследование несчастных случаев на производстве 2 Особенности расследованияПодробнее
303Налог на землю на материалах НГДУ ПрикамнефтьПодробнее
304Организация торгово-технологического процесса в розничном торговом предприятии 2Подробнее
305Україна - правова державаПодробнее
306Правовий статус митного брокераПодробнее
307Державне конституційне право зарубіжних країнПодробнее
308Коммуникации и информация в управленииПодробнее
309Содержание трудового договора 3Подробнее
310Органи і посадові особи які ведуть кримінальний процес їх права та обов язкиПодробнее
311Судова влада в Україні Суд і правосуддяПодробнее
312Объекты и субъекты социальной политикиПодробнее
313Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФПодробнее
314Федеральное собрание РФ 3Подробнее
315Федеральное Собрание парламент РоссииПодробнее
316Федеральное Собрание Российской Федерации 3Подробнее
317Объекты гражданских прав 5Подробнее
318Разработка антикризисного бизнес-планаПодробнее
319Психология преступной агрессииПодробнее
320Політичні партії на прикінці грамодянськой війниПодробнее
321Cторони в цивільному процесіПодробнее
322Процесуальні строки в цивільному процесі 2Подробнее
323Управления финансами на предприятииПодробнее
324Социальная ценность норм праваПодробнее
325Толкование норм права 11Подробнее
326Право в системе социальных норм 3Подробнее
327Праця і розвиток особистості учняПодробнее
328Конституція - основне джерело публічного праваПодробнее
329Поняття громадянського суспільства всеукраїнський референдум гарантії місцевого самоврядуванняПодробнее
330Публичные договоры и договоры присоединенияПодробнее
331Законность и правопорядок 5Подробнее
332Законность, правопорядок и дисциплинаПодробнее
333Законность и правопорядок в современном обществе 2Подробнее
334Земельні реформи в зарубіжних країнахПодробнее
335Коммуникации и поведение в управлении организацииПодробнее
336Експертиза у кримінальному судочинствіПодробнее
337Управление финансовыми ресурсами предприятия ОАО Челны-ХлебПодробнее
338Древневосточное государство и правоПодробнее
339Учебная книга: Господарське право України. Смолин. Особлива частина.Подробнее
340Управление профессиональным развитием персоналаПодробнее
341Управление развитием организацииПодробнее
342Основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитиемПодробнее
343Понятие и виды права природопользования 2Подробнее
344Рациональное природопользование, его видыПодробнее
345Земельная реформа в России и эффективность использования земельныхПодробнее
346Первые сведения о земельных отношениях в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем РимеПодробнее
347Державне пенсійне страхування в УкраїніПодробнее
348Управление обучением персоналаПодробнее
349Формирование системы мотивации трудовой деятельности подсистемы трудовых отношенийПодробнее
350Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідстваПодробнее
351Процеси застосування норм праваПодробнее
352Международное право 4Подробнее
353Международное публичное экономическое правоПодробнее
354Возникновение и развитие международного права Международное публичное правоПодробнее
355Правоведение 12Подробнее
3561 Дисциплина Правоведение 8Подробнее
357Международное частное право в системе гражданского законодательства РБПодробнее
358Понятие преступности 5Подробнее
359Защитные функции бухгалтерского учета и основы их использования в пПодробнее
360Правова культура - важливий чинник професійної діяльності ОВСПодробнее
361Правова свідомість як основа Правова культура в розбудові правової державиПодробнее
362Морально-етичні проблеми професійної діяльності працівника міліціїПодробнее
363Учебная книга: Посібник для податківцівПодробнее
364Адвокат в гражданском процессе 3Подробнее
365Управление персоналом 59Подробнее
366Пути разрешения межличностных конфликтовПодробнее
367Гражданство в Республике Беларусь 2Подробнее
368Управление персоналом как научная и учебная дисциплинаПодробнее
369Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах 2Подробнее
370Муниципальная служба в России 2Подробнее
371Муниципальная служба основные характеристикиПодробнее
372Муниципальная служба 3Подробнее
373Государственный служащий в системе государственной службыПодробнее
374Государственная гражданская служба Новосибирской областиПодробнее
375Государственная гражданская служба на примере Министерства финансовПодробнее
376Права и обязанности государственного служащегоПодробнее
377Динамика правового обеспечения государственной гражданской службыПодробнее
378Правовое обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных экоПодробнее
379Концепции разделения властей как основа устройства государственного механизмаПодробнее
380Правовые проблемы института альтернативной гражданской службыПодробнее
381Система Государственного и муниципального управления 2Подробнее
382Теория разделения властей 6Подробнее
383Теория разделения властей 3Подробнее
384Теория разделения властей 5Подробнее
385Теория разделения властей и современные российские дилеммыПодробнее
386Основні теоретичні аспекти торгового праваПодробнее
387Реализация конституционного принципа разделения властей в Российской ФедерацииПодробнее
388Поняття та принципи підприємницької діяльностіПодробнее
389Внешняя политика России в 90 - е годы XX векаПодробнее
390Государственный служащий и его административно правовой статус КлаПодробнее
391Пути совершенствования юридической практики в современной РоссииПодробнее
392Понятие государственный служащийПодробнее
393Государственный служащий понятие и особенности правового статусаПодробнее
394Понятие правового статуса личностиПодробнее
395Огляд кримінального кодексу УкраїниПодробнее
396Правове регулювання зайнятості населення в УкраїніПодробнее
397Судебный прецендент в англо-саксонской и романо-германской правовой системеПодробнее
398Особенности организации и проведения предвыборной агитации в РФПодробнее
399Правовой режим портов и их акваторийПодробнее
400Общие демографические проблемы, характерные для всего Западно-Европейского регионаПодробнее
401Шпаргалка для экзамена по теории государства и права 2Подробнее
402Роль и место Омской области в Сибирском федеральном округеПодробнее
403Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населенияПодробнее
404Государственное регулирование делопроизводстваПодробнее
405Основне этапы формирования Европейского союзаПодробнее
406Защита прав потребителей ресторанных услугПодробнее
407Защита прав потребителей 3Подробнее
408Условия труда 2Подробнее
409Заходи процесуального примусуПодробнее
410Государственная власть 4Подробнее
411Государственная власть и формы её осуществления 2Подробнее
412Охрана труда на предприятии отрасли 2Подробнее
413Юридическая ответственность в системе государственного и муниципального управленияПодробнее
414Государственное управление цели, структуры, функции и принципыПодробнее
415Государственное и муниципальное управление социально-культурной сферойПодробнее
416Государственное и муниципальное управление как специальность высшего профессионального образованПодробнее
417Государственное и муниципальное управление 4Подробнее
418Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительнымПодробнее
419ГрадостроительствоПодробнее
420Кадровое планирование и маркетинг персоналаПодробнее
421Контрольная работа по Семейному праву 4Подробнее
422Контрольная работа по Семейному праву 2Подробнее
423Задачи по семейному правуПодробнее
424Контрольная работа по Семейному правуПодробнее
425Планирование и прогнозирование государственного бюджета. Дефицит бюджета и способы его покрытияПодробнее
426Модели государственного и муниципального управленияПодробнее
427Система государственного и муниципального управленияПодробнее
428Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та шляхи їх вирішенняПодробнее
429Суспільство 8Подробнее
430Политико-территориальное и административное устройство Республики БеларусьПодробнее
431Объединенные Арабские Эмираты ОАЭПодробнее
432Эволюция концепций управления человеческими ресурсамиПодробнее
433Государственные доходы источники их формирования. Методы мобилизацииПодробнее
434Показатели качества и эффективности управленческих решенийПодробнее
435Понятие и система органов местного самоуправления в Российской ФедерацииПодробнее
436Постановления суда первой инстанции 2 Понятие иПодробнее
437Роль и значение качества в современном гостиничном предприятииПодробнее
438Основные системы государственной службы за рубежомПодробнее
439Внедоговорные обязательства в международном частном правеПодробнее
440Мафхум ва шаклхои азнавташкилдихиПодробнее
441Понятие судебного прецедентаПодробнее
442Виды брака в римском праве и виды наследованияПодробнее
443Договор ссуды Условия заключения брака в римском правеПодробнее
444Римское право 15Подробнее
445Ответственность государственных служащихПодробнее
446Особенности правового регулирования труда государственных служащихПодробнее
447Прекращения уголовного делаПодробнее
448Уголовное преследование. Возбуждение уголовного делаПодробнее
449Уголовно-Процессуальный Кодекс РФПодробнее
450Земельный Кодекс РФПодробнее
451Гражданский кодекс РФ часть 3Подробнее
452Подозреваемый, его права и обязанностиПодробнее
453Подозреваемый в уголовном процессе и его процессуальное положениеПодробнее
454Алиментные обязательства родителейПодробнее
455Алиментные обязательства родителей 2Подробнее
456Алиментные обязательства 4Подробнее
457Предмет и метод теории государства и права 2Подробнее
458Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцевПодробнее
459по Управлению персоналом 3Подробнее
460Шпаргалка для экзамена по Управлению персоналом 3Подробнее
461Шпаргалка для экзамена по Управлению персоналомПодробнее
462Организация, нормирование и оплата труда 2Подробнее
463Теория организации 8Подробнее
464Контроллинг как система упреждающего контроля и профилактики кризисов в организацииПодробнее
465Терроризм как фактор дестабилизации мирового порядкаПодробнее
466Государственный долг РФ 3Подробнее
467Договор перевозки грузов 4Подробнее
468Трудовий договір 5Подробнее
469Современная государственная идеология и тенденции ее развитияПодробнее
470по муниципальному праву Вариант 2Подробнее
471Договор фрахтования воздушного суднаПодробнее
472Основні концепції демократіїПодробнее
473Учебная книга: Профессиональная этика сотрудников органов внутренних делПодробнее
474Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в УкраїніПодробнее
475Мировая валютная система 6Подробнее
476Право наследования 3Подробнее
477Заключение и расторжение брака с иностранными гражданамиПодробнее
478Ответы к эзамену по МЧППодробнее
479Брачно-семейные отношения в международном частном праве 2Подробнее
480Коллизионные нормы 2Подробнее
481Коллизионные нормы регулирования трудовых отношенийПодробнее
482Общая часть Гражданского праваПодробнее
483Малозначительность деянияПодробнее
484Прокуратура України 4Подробнее
485Лекції з криміналістикиПодробнее
486Європейський суд з прав людини як вищий орган з вирішення трудових спорівПодробнее
487Особенности функций российского государства на современном этапеПодробнее
488Систематизация законодательства 3Подробнее
489Систематизация законодательства 4Подробнее
490Уголовно правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружияПодробнее
491Понятие государственного устройства. Формы государственного устройства унитарная и федеративнаяПодробнее
492Формы государственного устройства 11Подробнее
493Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы)Подробнее
494Юридические аспекты политики конфиденциальности компанииПодробнее
495Преступления в сфере компьютерной информации 7Подробнее
496Преступления в сфере компьютерной информации 4Подробнее
497Преступления в сфере компьютерной информации 2Подробнее
498по Административному производствуПодробнее
499Организация производства работ участка ремонта и обслуживания коробки переключения передач автомПодробнее
500Современные методы противодействия коррупции в РоссииПодробнее
501Шпаргалка по гражданскому кодексуПодробнее
502Демократические основы осуществления правосудия и проблемы их осущПодробнее
503Мотивация достижений понятие и сущностьПодробнее
504Научные открытия Древнего РимаПодробнее
505Международные перевозки. Понятие, виды, правовое регулированиеПодробнее
506Проституция как объект криминологического исследованияПодробнее
507Шпаргалки для экзамена по теории государства и праваПодробнее
508Черные PR-технологииПодробнее
509Права, законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-правовая характеристиПодробнее
510Уголовно-правовая характеристика грабежа и разбоя, их отличияПодробнее
511Статус столицы РФПодробнее
512Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно-сімейних відносинПодробнее
513Фіcкальна політика української державиПодробнее
514Контрольная работа по Гражданскому праву 17Подробнее
515Сучасні принципи державного управлінняПодробнее
516Процесуальні строки в цивільному процесіПодробнее
517Предмет завдання джерела і засоби криміналістичної тактикиПодробнее
518Поняття та види джерел цивільного праваПодробнее
519Учебная книга: НПКЦПКУПодробнее
520Адвокат в цивільному процесіПодробнее
521Методы контроля загрязнения окружающей средыПодробнее
522Правова держава її ознакиПодробнее
523Давньоєгипетська державаПодробнее
524Право Древнего КитаяПодробнее
525Державне управлінняПодробнее
526Учебная книга: Керівник органу виконавчої влади адіністративно-правовий статус (Армаш)Подробнее
527Международно - правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиковПодробнее
528Учебная книга: Екологічне право України (Бабьяк)Подробнее
529Принципи державного управлінняПодробнее
530Шпаргалка для экзамена по Праву ЕвросоюзаПодробнее
531Земли сельскохозяйственного назначения 2Подробнее
532Гражданское право как отрасль права 2 Гражданское правоПодробнее
533Гражданское право как частное правоПодробнее
534Конституционно-правовой статус субъектов рфПодробнее
535Местное самоуправление 11Подробнее
536Местное самоуправление в РФ 2Подробнее
537Учёт в отрасли животноводстваПодробнее
538Діяльність суду і прокуратури України по забезпеченню законності правових актів місцевих органівПодробнее
539Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществомПодробнее
540Римское право право античного Рима, Римского государства рабовладельческой формацииПодробнее
541Конституционное право Республики КазахстанПодробнее
542Форма державного устрою 2Подробнее
543Конституційне закріплення принципів правової державиПодробнее
544Правоохранительные органы и их деятельностьПодробнее
545Планирование семьи и репродуктивное здоровьеПодробнее
546Правовые системы мира 4Подробнее
547Семейное право 12Подробнее
548Территориальное общественное самоуправление 2Подробнее
549Муниципальное управление 2Подробнее
550Территориальное общественное самоуправление как альтернатива представительному органу властиПодробнее
551Управления в природных и техногенных ситуацияхПодробнее
552Международные железнодорожные перевозки 2Подробнее
553Анализ местного самоуправления по конституции Российской ФедерацииПодробнее
554Основные проблемы, возникающие при заключении договора купли-продажи недвижимостиПодробнее
555Договорная теория происхождения государства 2Подробнее
556Мониторинг экологической безопасностиПодробнее
557Совершенствование системы оплаты труда в МДОУ Детский садПодробнее
558Конституционное развитие Кыргызской РеспубликиПодробнее
559Правомерное поведение Понятие и видыПодробнее
560Юридична особа 2Подробнее
561Інститути і норми конституційного праваПодробнее
562Військово-повітряні сили 2Подробнее
563Кримінальна відповідальність співучасників Кримінальна відповідальність організаторів та учасниПодробнее
564Кримінальна відповідальність за погрозу вбивствомПодробнее
565Межі та стадії негативної кримінальної відповідальностіПодробнее
566Структура договору та його основні умовиПодробнее
567Договор поставки понятие и элементы договора поставкиПодробнее
568Колективні договори та угодиПодробнее
569Договір орендиПодробнее
570Поняття та види обставин що виключають злочинність діянняПодробнее
571Корупція й організована злочинність проблема співвідношенняПодробнее
572Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесуПодробнее
573Защита гражданских правПодробнее
574За какие проступки применяются меры административного воздействияПодробнее
575Основні права людини як загально-соціальне явищеПодробнее
576Развитие теории и практики менеджмента 2Подробнее
577Шпоры по Римскому праву 2Подробнее
578Налоговая политика РФ 4Подробнее
579Парламентаризм в Республике БашкортостанПодробнее
580Управленческий решенияПодробнее
581Виды преступных групп и их криминалистическая характеристикаПодробнее
582Брачный договор и отношения между родителями и детьмиПодробнее
583Организационные меры обеспечения безопасности трудаПодробнее
584Система информационной безопасности в Российской ФедерацииПодробнее
585Договор страхования. Особенности современного этапа развития страхованияПодробнее
586Захист в кримінальному процесіПодробнее
587Учебная книга: Зразки процесуальних документів 2Подробнее
588Территориальные основы местного самоуправления 2Подробнее
589Система управления промышленным роботомПодробнее
590Монархия и её разновидностиПодробнее
591Оценка эффективности управления персоналом 3Подробнее
592Мероприятия по повышению эффективности системы управления персоналом на ОАО ЖелезобетонПодробнее
593Основания отмены судебных актов арбитражных судов 1 и апелляционной инстанцийПодробнее
594Кассационное производство в гражданском процессе 3Подробнее
595Полномочия арбитражных судебных субъектов РФПодробнее
596Создание единой системы электронное правительство в УкраинеПодробнее
597Электронное правительство Российской ФедерацииПодробнее
598Договор перевозки 4Подробнее
599Договор перевозки понятие, виды, стороны, содержаниеПодробнее
600Ставлення молоді до органів державної влади правосуддя ЗМІ профспілок та інших соціальних інсПодробнее
601Огляд теоретичних підходів до проблеми ідентичності погляди на її структуру та генезисПодробнее
602Основні етапи розвитку української державностіПодробнее
603Рабовласницькі державні утворення на території північного причорномор яПодробнее
604Розничная купля-продажаПодробнее
605Договор строительного подряда в российском гражданском правеПодробнее
606Виды сделок в гражданском праве РоссииПодробнее
607Преступления против семьи и несовершеннолетних, их квалификация по уголовному законодательствуПодробнее
608Принципы процесса в Новгороде и ПсковеПодробнее
609Заключение договоровПодробнее
610Учебная книга: Загальна теорія держави і права (Кельман)Подробнее
611Держава головний інститут політичної системи суспільства 2Подробнее
612Теорія держави і права УкраїниПодробнее
613Теорія держави і права як наука та навчальна дисциплінаПодробнее
614Джерела права 5Подробнее
615Юридическая ответственность 22Подробнее
616Учебная книга: Фінансове право України, ОрлюкПодробнее
617Центральний банк в системі органів державного регулюванняПодробнее
618Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністюПодробнее
619Розшук анонімів в оперативно-розшуковому процесі у боротьбі з організованою злочинністюПодробнее
620Державне управління інвестиційною діяльністю в УкраїніПодробнее
621Кримінально-правові основи кваліфікації злочинівПодробнее
622Управление поведением персонала организации 2Подробнее
623Адміністративні суди в УкраїніПодробнее
624Деятельность частных охранных предприятийПодробнее
625Правовое положение римских граждан и рабовПодробнее
626Лицензирование отдельных видов деятельности в Республике БеларусьПодробнее
627Лицензирование субъектов предпринимательства 2Подробнее
628Функции управления на торговом предприятииПодробнее
629Реализация федеральной целевой программы Развитие судебной России на 2007-2011гг на материалаПодробнее
630Организация торгово-технологического процесса в розничном торговом предприятииПодробнее
631Государственное регулирование в коммерческой деятельности ГАПодробнее
632Заработная плата 14Подробнее
633Озоновый слой как объект охраны окружающей средыПодробнее
634Конституционное право зарубежных стран 2 2Подробнее
635Стили конфликтного поведенияПодробнее
636Общие гарантии прав и свобод человека и гражданинаПодробнее
637Соотношение права и морали 3Подробнее
638Правовий статус депутатаПодробнее
639Особенности административных правонарушений в области таможенного делаПодробнее
640Роль трудового договора в регулировании трудовых отношенийПодробнее
641Собенности регулирования труда отдельных категорий работниковПодробнее
642основы таможенного делаПодробнее
643Акцизы 9Подробнее
644Мусульманське право 3Подробнее
645Поняття та структура правосвідомостіПодробнее
646Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної пПодробнее
647Система органів внутрішніх справПодробнее
648Судовий експерт його права обов язки відповідальністьПодробнее
649Правові відносини та судочинство в Запорізькій СічіПодробнее
650Организация общественного питания в г. МоскваПодробнее
651Система управления персоналом в банкеПодробнее
652Совершенствование процесса управления персоналом на примере Тюменская нефтяная компания, КомплеПодробнее
653Муниципальное управление зарубежный опыт на примере ГерманииПодробнее
654Роль інтелектуальної власності в управлінні підприємствомПодробнее
655Организационная культура сущность и место в управленииПодробнее
656Виды таможенных пошлин и их назначениеПодробнее
657Современные направления развития качества в РоссииПодробнее
658Склад і правовий режим земель рекреаційного призначенняПодробнее
659Адвокатура в УкраинеПодробнее
660Адвокатура понятие, роль в обществе, основные принципыПодробнее
661Права людини у Загальній декларації прав людини 1948 р та їх розвитокПодробнее
662Механізми захисту прав і свобод людини в європейському та українському контекстіПодробнее
663Основные понятия делопроизводства 2007Подробнее
664Политические режимы зарубежных странПодробнее
665Парламент как орган законодательной власти и его место в системе органов государственной властиПодробнее
666Государственная Дума как представительный орган государственной властиПодробнее
667Парламент история и сущностьПодробнее
668Зарубежный опыт организации местного самоуправленияПодробнее
669Особенности местного самоуправления в мегаполисахПодробнее
670Основы местного самоуправления 3Подробнее
671Проблемы местного самоуправления в Российской ФедерацииПодробнее
672Бюджетный процесс в Российской Федерации 4Подробнее
673Шпаргалка для экзамена по Системе государственного управленияПодробнее
674Органы исполнительной власти Российской ФедерацииПодробнее
675Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской РеспубликПодробнее
676Лекции по Основам праваПодробнее
677Правительство Российской Федерации 4Подробнее
678Атомна енергетика України 2Подробнее
679Проблемы загрязнения почв и пути их решенияПодробнее
680Учебная книга: Конституционное право зарубежных стран 6Подробнее
681Конституционное право зарубежных стран 4Подробнее
682Обеспечение занятости и гарантии реализации права на трудПодробнее
683Преддипломная практика в отделе социальной защиты населенияПодробнее
684Сходства и различия научного метода решения проблем в интерпретации Джонсона и МесконаПодробнее
685Деятельность муниципальных органов власти по предотвращению и ликвидации последствий ЧСПодробнее
686Вещи как объекты гражданского права 2Подробнее
687Объекты гражданских прав 8Подробнее
688Типы собеседований, их преимущества и недостаткиПодробнее
689Сущность договора водопользования и его регулированиеПодробнее
690Що таке підприємництвоПодробнее
691Підприємництво в аграрній сферіПодробнее
692Організаційно - правові аспекти іноземного інвестування в УкраїніПодробнее
693Правові аспекти соціоекологіїПодробнее
694Отчет по производственной практике в юридическом отделе 2Подробнее
695Привелегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персоналаПодробнее
696Внешняя политика М.ТэтчерПодробнее
697Управление персоналом в сфере туризма 2Подробнее
698Розвиток культури західноукраїнських земель у 20-30-х роках ХХ століттяПодробнее
699Управління в галузях оборони охорони державного кордону митного контролюПодробнее
700Правові та моральні аспекти проблеми вільного обігу зброїПодробнее
701Международные премии в области качестваПодробнее
702Морально-психологический климат в трудовом коллективе методы его реформированияПодробнее
703Учебная книга: Правове забезпечення підприємницької діяльності (Мачуцький)Подробнее
704Договірне представництво у цивільному процесі теорія та практикаПодробнее
705Содержание и ответственность сторон по договору перевозки грузов автомобильным транспортомПодробнее
706Территориальная организация муниципальных образованийПодробнее
707Основные тенденции и проблемы развития СНГ и ЕвропыПодробнее
708Современные методики проектирования систем оплаты трудаПодробнее
709Обеспечение исполнения обязательств 3Подробнее
710Поняття правового регулюванняПодробнее
711Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільномуПодробнее
712Реалізація і застосування праваПодробнее
713Звільнення від відбування покарання у зв язку із закінченням строків давності виконання обвинуваПодробнее
714Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув язнення Звільнення від відбуваПодробнее
715Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищенняПодробнее
716Толкование норм права 8Подробнее
717Толкование норм права 5Подробнее
718Право в системе социальных норм Общее назначениеПодробнее
719Административно-правовые нормы и отношенияПодробнее
720Административно-правовые нормы понятие и видыПодробнее
721Національно-визвольні рухи як суб`єкти міжнародного публічного праваПодробнее
722Понятие и источники международного космического праваПодробнее
723Хозяйство и быт восточных славянПодробнее
724Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 2Подробнее
725Договор купли - продажи недвижимостиПодробнее
726Договор купли продажи недвижимости 3Подробнее
727Право международных договоров понятие и источникиПодробнее
728Право международных договоров 4Подробнее
729Совместительство и совмещениеПодробнее
730Совместительство и совмещение 2Подробнее
731Законность, правопорядок и общественный порядокПодробнее
732Поняття та мета примусових заходів медичного характеру Продовження зміна або припинення застосПодробнее
733Строки погашення судимості Зняття судимості Обчислення строків погашення судимостіПодробнее
734Порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлимПодробнее
735Толкование праваПодробнее
736Держава і право епохи станово-кастового та громадянського суспільстваПодробнее
737Возникновение и развитие праваПодробнее
738Тактика контроля и записи переговоровПодробнее
739Лекции по Теория государства и праваПодробнее
740Теория государства и права 24Подробнее
741Предмет теории государства и права 2Подробнее
742Ответы к экзамену Теория Государства и праваПодробнее
743Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікоюПодробнее
744Докази та їх класифікаціяПодробнее
745Правовое регулирование монополистической деятельностиПодробнее
746Федеральные суды и суды субъектов РоссииПодробнее
747Органы предварительного следствия и дознанияПодробнее
748Захист честі гідності і ділової репутації громадян і організаційПодробнее
749Конституция и законодательная власть в Соединённых Штатах АмерикиПодробнее
750Дивидендная политика 2Подробнее
751Причины возникновения преступности среди несовершеннолетних и ее предупреждениеПодробнее
752Сетевое планирование и управление в менеджменте 4Подробнее
753Общественное самоуправлениеПодробнее
754Тест по Земельному правуПодробнее
755Прийняття нової конституції україни- завершення правового оформлення самостійної державиПодробнее
756Участие адвоката в суде первой инстанцииПодробнее
Была ли эта страница вам полезна?
Да!Нет
5 посетителей считают эту страницу полезной.
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.

Текст

Политика конфиденциальности